Toxic®: keeping you safe at work

Back to top

Exclude all risks with Toxic.

Toxic is a unique online solution on the European market. Toxic helps you with the registration of chemical substances and communicating with your employees on (working with) chemical products.

Enabling you to focus on what is truly important: the control of chemical risks.

Latest news

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eMagazine about the restriction of PFAS

The Netherlands has joined efforts with Germany, Denmark, Norway and Sweden to make a proposal that imposes a

Factsheet: Carcinogenen zijn op veel manieren gevaarlijk

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen vormt niet alleen een bedreiging voor de gezondheid en levenskwaliteit van werknemers, het kan ook de arbeidsparticipatie en -productiviteit belemmeren of zelfs onmogelijk...

Werkgever willen geen coronapas op de werkvloer

Hoewel het demissionaire kabinet overweegt om werkgevers de wettelijke mogelijkheid te geven een QR-code van hun personeel te verlangen, zien veel werkgevers dat helemaal niet zitten. Dat...

ccse_1200x450_px

Back to top

Nieuws over veilig werken met gevaarlijke stoffen