Toxic®: keeping you safe at work

Back to top

Latest news

Back to top

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu eMagazine about the restriction of PFAS

21 December 2021
The Netherlands has joined efforts with Germany, Denmark, Norway and Sweden to make a proposal that imposes a

Factsheet: Carcinogenen zijn op veel manieren gevaarlijk

17 November 2021

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen vormt niet alleen een bedreiging voor de gezondheid en levenskwaliteit van werknemers, het kan ook de arbeidsparticipatie en -productiviteit belemmeren of zelfs onmogelijk...

Werkgever willen geen coronapas op de werkvloer

8 November 2021

Hoewel het demissionaire kabinet overweegt om werkgevers de wettelijke mogelijkheid te geven een QR-code van hun personeel te verlangen, zien veel werkgevers dat helemaal niet zitten. Dat...

Opzet en resultaten van experimenteel onderzoek met asbesthoudend materiaal (amosietplaat, asbestcement golfplaten en pakkingen)

1 November 2021
Bekijk de opzet en resultaten van experimenteel onderzoek met asbesthoudend materiaal

Roadmap on Carcinogens - New Strategy 2020-2024

13 October 2021
The Roadmap is on the move - with concrete challenges to accelerate implementation and boost impact.